Advantix Spot On 1x1ml pro psy 4-10kg (1 pipeta)

Advantix Spot On 1x1ml pro psy 4-10kg (1 pipeta)

Vaše cena s DPH
239,00 Kč
Vaše cena bez DPH
197,52 Kč
239
Dostupnost
Skladem > 5 ks
Kód
14428
Výrobce

  


Pro léčbu a prevenci infestace blechami (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis). Blechy na psech jsou zabíjeny během jednoho dne po aplikaci.

Jednorázová aplikace chrání před dalším napadením blechami po dobu 4 týdnů.

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD). Přípravek má persistentní akaricidní a repelentní účinnost proti infestaci klíšťaty po dobu 4 týdnů (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) nebo 3 týdnů (Dermacentor reticularis). Klíšťata přítomná na psovi už v době aplikace nemusí být usmrcena během 2 dnů po léčbě a mohou zůstávat přichycená a viditelná. Proto je doporučeno odstranit klíšťata přítomná na psovi již v době aplikace, aby se zabránilo jejich přichycení a sání krve.

Jednorázová aplikace poskytuje repelentní aktivitu (zabraňující sání) proti flebotomům (Phlebotomus papatasi) po dobu 2 týdnů nebo 3 týdnů (Phlebotomus perniciosus) a proti komárům po dobu 2 týdnů (Aedes aegypti) příp. po dobu 4 týdnů (Culex pipiens), příp.proti bodalce stájové (Stomoxys calcitrans) po dobu 4 týdnů.

Flebotomové: Phlebotomus papatasi 2 týdny, Phlebotomus perniciosus 3 týdny.

Komáři: Aedes aegypti 2 týdny, Culex pipiens 4 týdny.

Bodalky stájové: Stomoxys calcitrans 4 týdny.

kontraindikace
Pro absenci dostupných informací by přípravek neměl být používán u štěňat do 7 týdnů věku a u psů do váhy 1,5 kg. Nepoužívat v případě známé hypersensitivity na účinné látky. Nepoužívat u koček.

specielní upozornění
Zamezte kontaktu obsahu pipety a očí nebo dutiny ústní ošetřovaného zvířete. Aplikujte přípravek přesně podle postupu popsaného v oddíle "Dávkování a způsob podání". Nepoužívejte u koček.

Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky a může být pro ně fatální z důvodu unikátní fyziologie tohoto druhu zvířat, který není schopný metabolizovat určité látky včetně permethrinu. Aby se zamezilo náhodnému kontaktu koček s přípravkem, udržujte ošetřené psy po ošetření samostatně od koček, dokud není místo aplikace suché. Je důležité se ujistit, že kočky neolizují místo aplikace na psovi, který byl léčen tímto přípravkem. Vyhledejte neprodleně veterinárního lékaře v takovém případě.

Konzultujte s vaším veterinárním lékařem před použitím přípravku jeho aplikaci u psů nemocných a při oslabení celkové kondice zvířete. Protože přípravek je nebezpečný pro vodní organismy, ošetřeným psům nesmí být za žádných okolností dovoleno vstoupit do žádného druhu povrchových vod alespoň 48 hodin po aplikaci. Může dojít ke kontaktu s jednotlivými klíšťaty nebo ke kousnutí jednotlivými písečnými mouchami nebo moskyty. Z tohoto důvodu nemůže být zcela vyloučen přenos infekčních onemocnění těmito parazity za nepříznivých podmínek.

Zamezte kontaktu s kůží, očima a ústy.

Nejezte, nepijte a nekuřte při aplikaci. Umyjte si řádně ruce po použití přípravku. V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s kůží, umyjte místo kontaktu neprodleně mýdlem a proudem vody. Lidé se známou kožní přecitlivělostí mohou být obzvlášť senzitivní na přípravek.

V případě náhodného kontaktu obsahu pipety s očima, vypláchněte je neprodleně proudem vody. Pokud dráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo v případě polknutí části obsahu pipety vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc a vezměte s sebou příbalovou informaci lékaři.

S ošetřenými psy by neměly manipulovat zvláště děti, dokud není místo aplikace suché. To by mělo být zajištěno přímo při ošetření zvířete, případně večer po ošetření. V tomto případě by nemělo být dovoleno čerstvě ošetřeným psům spát společně se svými majiteli, zvláště pak ne s dětmi.

Rozpouštědlo přípravku může znečistit určité materiály jako jsou kůže, tkaniny, plasty a zevní povrchy. Umožněte zaschnutí místa aplikace před kontaktem s takovými materiály.

nežádoucí účinky
Vzácné případy reakcí u psů mohou zahrnovat přechodnou kožní senzitivitu (včetně zvýšené svědivosti, alopecie a erytému v místě aplikace) nebo letargii.

Otrava po nežádoucím perorálním příjmu u psů je nepravděpodobná, ale může se vyskytnout ve velice vzácných případech. V tom případě se mohou vyskytovat neurologické příznaky jako třes a letargie. Léčba by měla být symptomatická pod dohledem veterinárního lékaře.

Není známo specifické antidotum.

dávkování
Doporučená minimální dávka je:

10 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) imidaclopridu a 50 mg/kg živé hmotnosti (ž.h.) permethrinu.

Dávkovací schéma pro Advantix pro psy spot-on sol.:

Psi (kg ž.h.) Název přípravku Balení (ml) Imidacloprid Permethrin

(mg/kg ž.h.) (mg/kg ž.h.)

<= 4 kg Advantix pro psy 0,4 ml minimum 10 minimum 50

do 4 kg spot-on sol.

>4 do 10 kg Advantix pro psy 1,0 ml 10-25 50-125

od 4 kg do 10 kg

spot-on sol.

>10 do 25 kg Advantix pro psy 2,5 ml 10-25 50-125

od 10 kg do 25 kg

spot-on sol.

>25 do 40 kg Advantix pro psy 4,0 ml 10-16 50-80

nad 25 kg spot-on sol.

Pro psy > 40 kg je možno použít kombinaci pipet.

Ke snížení nebezpečí reinfestace novými blechami se doporučuje ošetřit všechny psy v domácnosti. Ostatní domácí zvířata žijící ve stejné domácnosti by měla být také ošetřena vhodným přípravkem. Zároveň se doporučuje použít vhodné přípravky proti dospělým blechám a jejich vývojovým stádiím v okolním prostředí zvířete.

Přípravek zůstává účinný při koupání zvířete. Ačkoliv dlouhého, intenzivního kontaktu s vodou by se mělo ošetřené zvíře vyvarovat. V případech častého koupání může být redukována doba účinku. V těchto případech neaplikujte přípravek více jak jednou týdně. V případě, že pes potřebuje šamponování, bylo by lépe toto provést před aplikací přípravku nebo alespoň 2 týdny po aplikaci k zajištění uspokojivé účinnosti přípravku.

způsob použití
Pouze pro aplikaci na kůži.

Vyjměte jednu pipetu z balení. Držte aplikátor pipety ve vzpřímené pozici, zatočte a povytáhněte uzávěr. Zatočte uzávěrem a potáhněte zbývající část pipety.

U stojícího psa rozhrňte srst v oblasti mezi lopatkami až je viditelná kůže. Přiložte ústí pipety přímo na kůži a aplikujte vždy celý její obsah přímo na její povrch. Aplikujte přípravek pouze na nepoškozenou kůži.

upozornění (příbalový leták)
Po použití vraťte uzávěr na pipetu. Každý nepoužitý přípravek nebo odpadový materiál bezpečně zlikvidujte dle platných právních předpisů ČR. Nesmí být umožněn kontakt přípravku s vodními zdroji, protože může být nebezpečný pro ryby a vodní organizmy. Přípravky obsahující permethrin jsou toxické pro medonosné včely.

uchovávání (příbalový leták)
Chraňte před mrazem.

Po otevření foliového obalu skladujte na suchém místě při teplotě do 30 st. C.

 

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat