Vodnář Oxy light 5l

Kód: 96538 Produktové číslo: 8594031329879 Stavy produktu: Hodnocení:
Dostupnost:
není skladem
Jednotková cena: 419,00 Kč/ks
Vaše cena: 419,00 Kč


Vodnář Oxy light 5l
Oxy-light
=Dezinfekce na základě aktivního kyslíku s dlouhodobým účinkem
=Oxy-light je dezinfekční a algicidní přípravek pro ošetření vody v plaveckých bazénech. Je vhodný i pro dětské bazény, protože je šetrný pro alergickou a citlivou pokožku. Jeho hlavní účinná látka se rozkládá na vodu a kyslík.
=Vzhled a složení:
=Bezbarvá kapalina, v koncentrované podobě vylučuje sotva znatelný zápach. Přípravek obsahuje peroxid vodíku 12g/100g (ES. 231-765-0) UN 2014, 5.1; II.
=Působení:
=Oxiduje nečistoty, dezinfikuje vodu na bázi aktivního kyslíku a působí proti růstu řas.
=Návod k použití:
=Přípravek Oxy-light dávkujte podle doporučeného obsahu přebytku peroxidu vodíku, resp. aktivního kyslíku v bazénové vodě.
=Startovací dávka je 3 – 4,5 l na 10 m3.
=Následné dávkování vypočítejte podle vzorce
[(A-C)x3xB]/1000=Y
A=doporučený přebytek (mg/l); B=objem bazénu v m3; C=změřený přebytek (mg/l); Y=dávka (l).
=Doporučený přebytek v:
=- soukromý bazén 50mg/l
=- poloveřejný bazén 50mg/l
=- vířivý bazén 100mg/l
=- saunový bazén 50mg/l
=
=Používáte-li studniční nebo příliš tvrdou vodu, použijte před dávkováním této dezinfekce přípravek Maskovač tvrdosti. Zabráníte tím vysrážení kovů a vzniku nerozpustných sraženin.
=
=Přípravek se přidává vždy do vody a ne naopak! Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Úniky držte z dosahu kanalizace a vodních zdrojů.
=Skladování:
=Uchovávejte těsně uzavřené v původních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte při teplotě do 20oC. Neskladujte s hořlavinami. Po použití odevzdejte obal a případné zbytky přípravku ve sběrně nebezpečného odpadu.
=První pomoc:
=Znečištěný nebo nasáklý oděv svlékněte. Při styku s kůží omyjte mýdlem a větším množstvím vody, ošetřete ochranným krémem. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení očí okamžitě vyplachujte oči s otevřenými víčky 10-15 minut pod proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou a dejte vypít 2-3 sklenice vody. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, při zasažení očí a při požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři předložte k nahlédnutí etiketu.
Napište recenzi
Pro napsání recenze musíte být přihlášen.
Nikdo ještě nenapsal recenzi tohoto zboží.